Štandardy a vybavenie

Byty sa odovzdávajú v stave holobyt, možnosť dokončenia na „kľúč“ s výberom materíalov

v našom showroome.

Zvislé konštrukcie:

Zvislý nosný systém v nadzemných a podzemných podlažiach bude tvorený

kombináciou stĺpového a stenového systému. Obvodové železobetónové steny z

železobetónu v podzemnom podlaží sú hrúbky 300 mm. Na horných nadzemných podlažiach

bude tvorený železobetónovými monolitickými stenami hrúbky 200 a 220 mm. Medzibytové

deliace steny sú riešené ako železobetónové hr. 200 a 220 mm. Nenosné zvukoizolačné

murivo z keramických  tehál medzi bytmi hrúbky 250 mm s indexom nepriezvučnosti

omietnutého muriva 52 dB. Stenový konštrukčný systém dopĺňajú monolitické stĺpové

konštrukcie v parteri 1NP a suteréne. Deliace priečky v bytoch budú hr. 115 mm z

keramických tehál

Vodorovné konštrukcie:

Stropné dosky na všetkých podlažiach sú monolitické. Stropná doska 1.PP je navrhnutá s

prievlakmi v priečnom a pozdĺžnom smere hr.300mm. Stropné dosky 1.NP-8.NP sú

navrhnuté ako bezprievlakové hr. 200mm.

  • Konštrukčná výška podzemného podlažia objektu je 3790, 2850 mm.
  • Konštrukčná výška 1.NP je 3600 mm.
  • Konštrukčná výška 2.NP až 8.NP je 2920 mm.

 

Strecha:

Hydroizolačný systém plochých striech objektu so strešným plášťom je navrhovaný fóliou Fatrafol 804

hrúbky 2,0 mm (810), priťažený vrstvou štrku.

Tepelná izolácia  plochej strechy  spĺňa požiadavku na súčiniteľ prechodu tepla podľa STN 73

0540-2 U=0,10W/(m2K).

Ploché strechy objektu so strešnými plášťami sú navrhnuté zatepliť nenasiakavou doskovou

tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu.

Omietky:

Na interiérové steny je použitá strojová sadrová omietka a

opatrená dvojitým náterom bielej farby.

Podlaha v obytných miestnostiach, kúpeľni, WC je nivelizovaná do rovnakej výšky.

Konečná úprava podlahy a stien v kúpeľni, WC nie je súčasťou holobytu


Zateplenie stien:

Časti fasád s povrchovou úpravou omietaním sú zateplené doskami z minerálnej vlny hrúbky 160mm.

Povrch bude omietnutý tenkovrstvovou omietkou.Steny suterénu budú zateplené 1000 mm pod

upravený terén doskami z extrudovaného polystyrénu hrúbky 100 mm.

 

Kúrenie:

Celoročná dodávka tepla a ohrev TUV je zabezpečený cez primárny rozvod systému -

dodávateľ tepla je ENVIA (Račianská teplárenska). Vykurovanie jednotlivých obytných

miestností je riešené s radiátormi s termostatickými hlavicami.


El. Inštalácia:

Každý byt má nové zásuvkové a svetelné okruhy vrátane zásuviek a spínačov.

Svietidlá nie sú súčasťou bytov.

 

Slaboprúd:

internetová zásuvka a domáci telefón je súčasťou bytu